Kontakty

Grantová agentura Academia aurea
Nadační fond podnikavostí k prosperitě

U Centrumu 751,
735 14 Orlova-Lutyně
Česká republika

Kontaktní informace

Telefon: +420 595 228 111
Email: info@gaaa.eu

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
tajemník Rady GA

Telefon: +420 595 228 146
Email: tajemnik@gaaa.eu