Důležité termíny a lhůty

Důležité termíny pro 5. výzvu (2019):

  • Termín pro vyhlášení grantového schématu je 11. 2019.
  • Termín pro podávání grantových žádostí je 12. 2019.
  • Termín pro zpracování oponentských posudků je  1. 2020.
  • Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a jejich zveřejnění na www.gaaa.eu je 1. 2020.
  • Termín pro zahájení řešení projektů je 3. 2020.