Důležité termíny a lhůty

Program – Základní výzkum

Důležité termíny pro 9. výzvu (2023)  (ZV/09/2023):

  • Termín pro vyhlášení grantového schématu je 1. 11. 2023.
  • Termín pro podávání grantových žádostí je 31. 12. 2023.
  • Termín pro zpracování oponentských posudků je  31. 1. 2024.
  • Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a jejich zveřejnění na www.gaaa.eu je 28. 2. 2024.
  • Termín pro zahájení řešení projektů je 1. 4. 2024.

Program – Aplikovaný výzkum

Důležité termíny pro První veřejnou výzvu (AV/2021/01):

  • Termín pro vyhlášení grantového schématu je 1. 7. 2021.
  • Termín pro podávání grantových žádostí je 30. 7. 2021.
  • Termín pro zpracování oponentských posudků je  20. 8. 2021.
  • Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a jejich zveřejnění na www.gaaa.eu je 31. 8. 2021.
  • Termín pro zahájení řešení projektů je 1. 10. 2021.