Důležité termíny a lhůty

Program – Základní výzkum

Důležité termíny pro 7. výzvu (2021)  (ZV/07/2021):

  • Termín pro vyhlášení grantového schématu je 15. 11. 2021.
  • Termín pro podávání grantových žádostí je 15. 1. 2022.
  • Termín pro zpracování oponentských posudků je  28. 2. 2022.
  • Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a jejich zveřejnění na www.gaaa.eu je 15. 3. 2022.
  • Termín pro zahájení řešení projektů je 1. 4. 2022.

Program – Aplikovaný výzkum

Důležité termíny pro První veřejnou výzvu (AV/2021/01):

  • Termín pro vyhlášení grantového schématu je 1. 7. 2021.
  • Termín pro podávání grantových žádostí je 30. 7. 2021.
  • Termín pro zpracování oponentských posudků je  20. 8. 2021.
  • Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a jejich zveřejnění na www.gaaa.eu je 31. 8. 2021.
  • Termín pro zahájení řešení projektů je 1. 10. 2021.