Oborové panely

Oborové panely (OP GA) jsou stálými expertními odbornými poradními orgány Rady GA. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Oborové panely se skládají z odborníků v dané vědní oblasti. Členy oborových panelů jmenuje a odvolává Rada GA.

Oborové panely Grantové agentury Academia aurea:

 • Společenské vědy
  • prof. Armenia Androniceanu, The Bucharest University of Economic Studies, Romania
  • prof. Dr. Yuriy Bilan – Rzeszow University of Technology, Poland
  • doc. Carmen Georgiana Bonaci, Ph.D. – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
  • doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., MBA, LL.M – Pan-European University, Bratislava, Slovakia
  • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. – Profkreatis, Bratislava, Slovakia
  • prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. – Technical University Košice, Slovakia
  • doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. – University of Economics, Bratislava, Slovakia
  • prof. Ing. Maya Lambovska, DSc. – University of National and World Economy in Sofia, Bulgary
  • assoc. prof. Kornélia Lazányi, PhD – Obuda University in Budapest, Hungary
  • prof. dr. Ivan Mihailovič – University of Belgrade, Serbia
  • prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. – CEVRO Institut, z.ú.
  • doc. Mehran Nejati, Ph.D. – Graduate School of Business, University of Science, Malaysia
  • prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. – Slovac Academy od Management, Slovakia
  • prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. – Bratislava International School of Liberal Arts, Slovakia
  • doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – Faculty of social economics relationship, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
  • prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – University of Economics, Czech Republic
  • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. – Škoda Auto Vysoká škola, Czech Republic
  • prof. Dr. Ligita Šimanskienė – Klaipeda University, Lithuania
  • prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. – Prešov univesity, Prešov, Slovakia
  • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic
  • Ing. Łukasz Wróblewski, Ph.D. – Academy of Business Dabrowa Górnicza, Poland
  • prof. Dr. Jože Zupančič – University of Maribor, Slovenia
  • doc. Dr. Erika Župerkienė – Klaipeda University, Lithuania
 • Právní vědy
  • prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. – Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia
  • prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, PhD. – Charles University, Prague, Czech Republic
  • prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – Masaryk University, Brno, Czech Republic
  • prof JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. – Pan-European University, Bratislava, Slovakia
  • doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. – European Parlament
  • JUDR. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA – University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
  • prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – Charles University, Prague, Czech Republic
 • Multidisciplinární vědy
  • prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. – Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia
  • Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph. D., MBA., LL. M. – CEVRO Institut, z.ú.
  • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – University College of Business in Prague, Prague, Czech Republic
  • prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc. – Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh, Russia
  • prof. Ing. Václav Řepa, CSc. – University of Economics, Prague, Czech Republic
  • doc. RNDr. Eugen Ružický, PhD.- Pan-European University, Bratislava, Slovakia
  • prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.- Pan-European University, Bratislava, Slovakia
  • prof. ing. Jiří Voříšek, CSc. – University of Economics, Prague, Czech Republic